Tussenschoolse opvang (TSO)Van 12.15u tot 13.00u kunnen de kinderen overblijven op school.
Overblijven is mogelijk op alle dagen m.u.v. de woensdag.
Wanneer een kind moet overblijven dient het wel geregistreerd te zijn bij de TSO-assistent.
(Zie Registratie en Werkwijze)

Via een vast schema zijn er overblijfkrachten aanwezig om erop toe te zien, dat de kinderen hun zelf meegebracht lunchpakket opeten en zich kunnen ontspannen in de resterende pauze. Speciaal voor het overblijven is er op school spelmateriaal aanwezig.

Tijdens het overblijven is er altijd een BHV-er/EHBO-er aanwezig.

Mocht u als ouder/verzorger vragen, opmerkingen of voorstellen hebben met betrekking tot de TSO neem dan
contact op met de coördinator.
Raad van Toezicht, overblijfkrachten en overblijfcoördinator van basisschool de Schakel besteden hun uiterste zorg aan uw kinderen. Deelname aan de tussenschoolse opvang geschiedt echter, conform het in het Nederlandse Recht bepaalde, op eigen verantwoording van de ouders. Alle activiteiten vallen onder verantwoordelijkheid van de Stichting Primair Onderwijs Leudal en Thornerkwartier, welke rechtspersoon is inzake Basisschool De Schakel.
Website: Barbara Vaessen
TSO BS de Schakel © Copyright  2017 - Alle Rechten Voorbehouden