Regels en Afspraken
Tijdens het overblijven gelden de regels die ook op school gelden:

֍  Tijdens het eten blijft iedereen aan tafel zitten.
֍  Zorg ervoor dat op de trommel en de beker duidelijk de naam van het kind vermeldt staat.
֍  Eerst wordt het brood opgegeten, dan fruit e.d.
֍  Geen snoep tijdens het overblijven. Behalve incidenteel bij bepaalde gelegenheden.
֍  Na het eten ruimt iedereen zijn eigen afval op en brengt zijn tas of broodtrommeltje terug naar zijn/haar
     klaslokaal.
֍  Er worden geen klusjes uitgevoerd voor de juffen en meesters.
֍  De kinderen hebben ontspanning nodig.
֍  Doe niets bij een ander kind wat je zelf ook niet prettig zou vinden.
֍  Zeg alleen aardige dingen tegen elkaar.
֍  Luister naar elkaar.
֍  Accepteer iemand zoals hij/zij is, ieder kind is anders. Anders zijn is leuk!
֍  Probeer een ander ook eens te helpen.
֍  Kom niet aan andermans spullen. Zeker als de ander dat niet wil.
֍  Ga netjes om met andermans materialen.
֍  Gedraag je netjes ten opzichte van andere kinderen en de overblijfkracht.
֍  Als je kwaad bent probeer je eerst samen te praten. Na het uitpraten kun je weer vergeven en vergeten.
֍  Als je het zelf niet kunt oplossen ga je naar de overblijfkracht.
֍  Luister naar de overblijfkracht.
֍  Voor het naar buiten gaan ruimen de kinderen samen met de overblijfkrachten het spelmateriaal op dat in de
     overblijfruimte gebruikt is.
֍  Er wordt op de gang gewacht totdat één van de overblijfkrachten mee naar buiten gaat. We gaan dan
     gezamenlijk naar buiten. De kinderen gaan nooit alleen naar buiten.
֍  De kist met spelmateriaal wordt buiten neergezet en de kinderen gaan niet meer zonder toestemming naar
     binnen. Ook buiten wordt een WC-kaart gehanteerd.
֍  Ook het spelmateriaal dat buiten door de kinderen worden gebruikt moet voor 13:00 uur weer worden
     opgeruimd.
֍  Conform de regel op school mag er tijdens het overblijven geen mobiele telefoon gebruikt worden.
Website: Barbara Vaessen
TSO BS de Schakel © Copyright  2017 - Alle Rechten Voorbehouden