Registratie en Werkwijze


֍
  Het aanmelden van overblijvers gebeurt d.m.v. registratie in de TSO-Assistent.
     U klikt op de knop hiernaast of gaat naar de site van TSO assistent.
     U klikt dan op eenmalig registreren en vult het brinummer van de school 07CF00 en
     ouderregistratiecode 5203 in.
֍  U registreert eerst uzelf als ouder en daarna uw kind(eren).
     Noteer uw inloggegevens!
    
֍ 

Als een kind niet geregistreerd is kan het ook niet overblijven!!


֍
  Wanneer een kind structureel moet overblijven kan dit in het systeem aangegeven worden.
     Let op: Een kind dient afgemeld te worden als het een keer niet over moet blijven.
     Als het kind niet is afgemeld zullen de kosten in rekening worden gebracht.
֍  Afmelden gebeurt via inloggen bij de TSO-assistent.
֍  Kinderen die incidenteel overblijven dienen op dezelfde manier aangemeld te worden.
֍  Zijn er bijzonderheden betreffende het kind i.v.m. allergieën, medicijngebruik, specifieke benaderingen, ziekte,
     eetgedrag, geef dit dan aan bij de registratie in TSO-Assistent. De overblijfkrachten zijn hiervan dan op de
     hoogte.
֍  Kinderen uit groep 1, 2 en 3 worden door de overblijfkracht opgehaald uit de klas en naar de overblijfruimte
     begeleid.
֍  De kinderen die overblijven melden zich bij de overblijfkracht voor registratie.
֍  Ze gaan zitten aan de in bovenbouw en onderbouw verdeelde tafels.
֍  De overblijfkrachten zien toe op een rustig, ordelijk en hygiënisch verloop van de lunch en houden in de gaten
     of de kinderen ook daadwerkelijk hun boterhammen opeten.
֍  Er wordt dringend geadviseerd de kinderen geen snoep mee te geven.
֍  De overblijfkrachten helpen daar waar nodig is.
֍  Ze houden toezicht op het spelen, zowel binnen als buiten.
֍  In geval van ziekte, ongeval of problemen, wordt direct contact opgenomen met de groepsleerkracht en de
     ouders. Zorg ervoor dat bij uw gegevens een telefoonnummer is opgenomen waarop u tijdens de pauze van uw
     kind(eren) bereikbaar bent.
֍  De overblijfkrachten zien erop toe dat de kinderen tijdens het overblijven op het schoolplein blijven.
֍  De poortjes zijn gesloten tot 13.00 uur.

 
Website: Barbara Vaessen
TSO BS de Schakel © Copyright  2017 - Alle Rechten Voorbehouden