Taken en Bevoegdheden
Overblijfcoördinator

De taken van de overblijfcoördinator zijn:
֍  Het indelen van de overblijfkrachten;
֍  Contact houden met ouders, overblijfkrachten, school etc.;
֍  Het bijhouden van de administratie;
֍  Het factureren van de overblijfbeurten;
֍  Het beheren van de financiën en het doen van uitgaven;
֍  Het werven van nieuwe overblijfkrachten.

De overblijfcoördinator is bevoegd tot:
֍  het doen van aankopen van gebruiksmateriaal tot een bedrag welk verantwoord is en vastgesteld in
     samenspraak met de overblijfkrachten.
֍  tot het doen van voorstellen inzake het overblijven.
֍  het via de groepsleerkracht informeren van de ouders over het gedrag van een leerling, als dit gedrag een  
     belemmering vormt voor de gewenste uitvoering van de TSO. De schoolregels worden hierbij in acht genomen.
֍  ouders aan te spreken op achterstallige betaling.


Overblijfkrachten

De taken van de overblijfkracht zijn:
֍  Registratie van aanwezige leerlingen.
֍  Contact opnemen met ouders wanneer leerlingen niet aanwezig zijn.
֍  Begeleiding tijdens het eten.
֍  Zorgen dat het lokaal netjes blijft.
֍  Begeleiding tijdens het spelen binnen en buiten.


Verzekering
Tijdens het overblijven ligt de verantwoordelijkheid bij de vaste overblijfkrachten.
Het schoolbestuur zorgt voor de verzekering van de overblijfkrachten.
De overblijfkrachten zorgen voor een goede gang van zaken tijdens het overblijven.
Uiteraard is het desondanks van belang dat de kinderen via hun ouders verzekerd zijn. Hoewel we weten dat de meesten van u een WA-verzekering hebben, vinden we het belangrijk juist in dit geval nog even het belang van zo’n verzekering te noemen. Ook via school is er voor
een WA-verzekering en voor een ongevallenverzekering gezorgd.
Website: Barbara Vaessen
TSO BS de Schakel © Copyright  2017 - Alle Rechten Voorbehouden