VisieDirecteur, team en overblijfkrachten hechten veel waarde aan een goede overblijfregeling waarin duidelijke afspraken zijn gemaakt over administratie, verantwoordelijkheden en organisatie. Deze afspraken zijn de basis voor een veilige en prettige manier van overblijven voor de kinderen.

֍  Kinderen moeten weten waar ze aan toe zijn, daarom stellen wij regels op.
֍  Deze regels bespreken wij met de kinderen.
     Het zou fijn zijn als u thuis deze regels ook eens met uw kinderen doorneemt.
֍  Het primaire doel is om kinderen een gezellig tussenuur te geven.
֍  Een goede sfeer is erg belangrijk
֍  Iedereen moet zich veilig voelen, zowel binnen als buiten de school.
֍  Hygiëne is een vereiste.
֍  Er moet rust en orde heersen.
֍  Wij verwachten van iedereen respectvol gedrag.
֍  Samen eten is belangrijk.
֍  We vinden het belangrijk dat het kind een gezonde lunch meebrengt.
֍  Er is een koelkast aanwezig waarin deze lunch bewaard kan worden.
֍  Het is absoluut noodzakelijk dat kinderen ook even naar buiten gaan om een frisse neus te halen.
     (Bij droog weer).

֍  Kinderen moeten de tijd krijgen om zich te kunnen ontspannen.
֍  Als een kind daar behoefte aan heeft moet het zich even kunnen afzonderen.
֍  De volwassene is het voorbeeld voor het kind.
Website: Barbara Vaessen
TSO BS de Schakel © Copyright  2017 - Alle Rechten Voorbehouden